‏فرق منی كه سوم راهنمایی جغرافیا رو ٢٠ شدم با رفیقم كه ١٠ شد اینه كه 

من میدونم آلمان كجای كره ی زمین قرار داره و اون الان اونجاست
☹️☹️  • نظرات()