با پیکان پسرعموم رفتم بیرون،

تو اتوبان دیدم یه "بی ام و " که یه دختر، پسر توش بودن ازم جلو زد و دختره تو ماشین واسم شکلک درآورد....

گفتم باید حالشو بگیرم.
رفتم کنارش، گفتم: عشق جدیدت مبارک باشه عزیزم...! دیگه بهم زنگ نزن!

5 ثانیه نکشید که دختر از ماشین شوت شد بیرون...

و من با سرعت بینهایت، صحنه را ترک کردم!

تا دخترا باشن، دچار خود شاخ پنداری نشن :))))