۱- خانم شماره بدم پاره کنی !!!

۲- خانم ببخشید مستقیم از کدوم طرفه ؟؟؟

۳- خانم شماره کفشمو بدم ؟؟؟

۴- ( در برخورد با چندتا دختره زیبا ) هنوز فصل هلو نشده

۵- ( در برخورد با چندتا دختر کم سن ) مهد کودک تعطیل شد شما اومدین بیرون ؟؟؟

۶- نازتو بخورم … شب شام نخوردم

۷- این روز ها همه به من شماره می دهند شما چطور ؟؟؟

۸- خانم شما دوتا سه قلوئید ؟؟؟

۹- دهات چه خبر ؟؟؟

۱۰- فداتو بخورم

۱۱- خودت مگه خواهر مادر نیستی ؟؟؟

۱۲- خانم جیگرتو واسم بلوتوث می کنی ؟؟؟

۱۳- ببخشید شما چه قدر شبیه دوست دختر آینده من هستین