وقت دیدین زی زی گلو چنان شعف می کدم که نگو الان با دیدن سرگیجه هیچکاک هم حال نمی کنم اون دوران فوتبال با توپ پلاستیکی خیلی حال میداد اما الان pes و fifaنصف اون فوتبال حال نمیده بازی شورش در شهر تو سگا از همه بازی های با گرافیک امروزی بیشتر خال میداد.