تو خیابون مارو دست تو دست باهم دیده...
با یه لحنی میپرسه دوست دخترتونه؟
پَـــ نَ پَـــ مامان بزرگمه... پیش پاتون از اتوشویی گرفتمش

معلم  : جامد چیست ؟
دانش آموز : مگه خودتون نمی دونید ؟
معلم : چرا میدونم
دانش آموز : پ چرا وقت کلاس رو الکی میگیرید ؟؟؟؟

ب دوستم میگم واسه تولد نامزدم چی بخرم ؟
میگه میخوای غافل گیرش کنی ؟
میگم آره
میگه : شماره پاشو بگیر واسش روسری بخر ؟؟؟؟